Projecten

Een treffend voorbeeld van projectmatige aanpak is de wijze waarop BLV samenwerkt met Defico. In 2010 zijn projecten opgezet voor afschrikapparatuur om ongedierte te verjagen. Het gaat om ultrasoon geluid voor het verjagen van muizen en marterachtigen, hoorbaar geluid voor het afschrikken van meeuwen, kraaiachtigen en schrikapparatuur voor het verjagen van duiven van dakgoten en richels.

Voor de realisatie bestaat een samenwerkingsverband tussen drie bedrijven. Defico speelt een centrale rol. Zij bezitten de electronicakennis om zowel hoorbaar als ultrasoon geluid te produceren. Voor de ontwerp- en prototype fase participeert Vitsch Electronics in de projecten. De printen worden door BLV Mechatronica geleverd. BLV en Defico werken samen voor het testen en de eindassemblage. Een specifieke extra taak voor is weggelegd voor BLV: het bewaken van de voortgang van de projecten, met name bij de ontwerp- en prototypefase.

Defico over BLV Mechatronica:
"Samenwerking wordt niet geschuwd. Wij hoeven nergens naar om te kijken; er wordt voor ons gezorgd." Meer over de ontzorging van Defico
Copyright 2020 BLV Mechatronica | All rights reserved. Disclaimer